TỔNG QUAN 

aFFe mong muốn không chỉ đóng góp để tăng chất lượng cuộc sống cho tất cả những người lao động của chúng tôi và gia đình của họ mà còn cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng sống xung quanh khu vực nhà máy của aFFe hoạt động là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển bền vững của mình. Chúng tôi cam kết tạo ra một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh tại nhà máy và khu vực xung quanh, đồng thời trở thành một đối tác đáng tin cậy của cộng đồng thông qua việc tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội.

Trong vai trò là một nhà sản xuất và thiết kế nội thất đầy trách nhiệm với xã hội và cộng đồng, aFFe (Việt nam) liên tục tăng cường tham gia một cách đầy đủ các hoạt động bảo vệ môi trường và các hoạt động vì xã hội, phát triển cộng đồng địa phương tại những nơi chúng tôi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chúng tôi đánh giá thành công của mình không chỉ bởi các thành tựu trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn bằng những cống hiến dành cho xã hội, những đóng góp phục vụ cộng đồng, những thành quả trong vấn đề bảo vệ môi trường tự nhiên. Với  tư cách là một công dân tốt và có trách nhiệm, aFFe luôn sẵn sàng trong những hoạt động xã hội bởi chúng tôi nhận thức được tính thiết thực của mỗi hành động dù là nhỏ nhất.

Cùng với đó, tư vấn và  đưa ra các chương trình hỗ trợ nhằm khuyến khích khách hàng của chúng tôi sử dụng các loại nguyên liệu thân thiện với môi trường cũng được xem như là trách nhiệm hàng đầu của aFFe đối với xã hội. Tích cực bảo vệ và phát triển môi trường tự nhiên là một phần tất yếu trong mọi hoạt động của chúng tôi cùng với khẩu hiệu: “ Hôm nay, bạn sử dụng nội thất ít tốn nguyên liệu (*). Mai sau, bạn có thể chiêm ngưỡng những vùng đất xanh tươi hơn.”


 MỤC TIÊU
 

●  Cải thiện chất lượng sống cho người lao động và gia đình họ.
●  Cải thiện chất lượng cuộc sống cho cư dân tại khu vực xung quanh nhà máy của aFFe.
●  Xây dựng niềm tin và tìm kiếm sự đồng thuận của các bên liên quan  với các hoạt động kinh doanh của chúng tôi nhằm đảm bảo môi trường đầu tư thân thiện và lâu dài cho aFFe.
●  Xây dựng uy tín cho aFFe ViệtNam.
●  Tăng cường nhận thức cho khách hàng, nhân viên và cộng đồng về lợi ích của việc bảo vệ môi trường.
●  Khuyến khích sự tình nguyện tham gia của các bên hữu quan và nhân viên aFFe (Việt nam) vào các hoạt động vì xã hội và cộng đồng.


(*) Được hiểu là nội thất sử dụng gỗ công nghiệp.
Go Top